ERTOn, SuPerin ja Tehyn kanne etenee EU-tuomioistuimeen - Sairastuminen loman aikana

20.9.2017

Vuosilomalakiin on 1.4.2016 lisätty ns. omavastuu/karenssipäivät vuosiloman aikana sairastumiselle. Säännöksen mukaan työntekijällä ei olisi oikeutta siirtää neljää viikkoa ylittäviä vuosilomapäiviään sairauden alta, kuin vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. viiden viikon vuosilomasta viides vuosilomaviikko voisi jäädä kokonaan karenssipäivien alle, mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa jo alettua.

 (ERTOn, SuPerin ja Tehyn muodostaman neuvottelujärjestö TSN ry:n näkemyksen mukaan tämä vuosilomalakiin lisätty karenssisäännös on Euroopan Unionin työaikadirektiivin ja Euroopan Unionin tuomioistuimen siitä antaman oikeuskäytännön vastainen. TSN on vienyt asian työtuomioistuimeen kesällä 2016 ja pyytänyt työtuomioistuinta ottamaan asiaan kantaa.

Työtuomioistuin on päättänyt pyytää lausuntoa Euroopan unionin tuomioistuimelta. Pyyntö viittaa siihen, että työtuomioistuinkin katsoo asian olevan oikeudellisesti epäselvä. Valitettavasti mitään tietoa Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyaikataulusta ei vielä ole, mutta ensimmäinen voitto on jo se, että asia eteni Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tiedotamme näillä ja TSN-jäsenliittojen omilla nettisivuilla sekä luottamusmieskirjeissä miten asia etenee.

 

Helsingissä 20.9.2017

 

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry,

 

Marianne Leskinen                        Pia Zaerens                                 Saara Arola
neuvottelupäällikkö                       neuvottelupäällikkö                       edunvalvontajohtaja
Tehy                                              SuPer                                           ERTO