Neuvottelutulos AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa

13.2.2018

Tänään (13.2.) on saavutettu neuvottelutulos AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Uusi sopimus nostaa palkkoja jo tämän vuoden toukokuussa, kun 1.5.2018 maksetaan yleiskorotuksena 1,25 % tai vähintään 25 euroa.

Seuraavana vuonna palkat nousevat 1,2 %, jolloin maksetaan toinen yleiskorotus 1.4.2019. Lisäksi osapuolet sopivat 1.1.2019 maksettavasta 1% suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan ensisijaisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Sopimusratkaisu tuo mukanaan myös laadullisia parannuksia. Selkeä parannus on palkallisen isyysvapaan piteneminen 9 päivään, kun se aiemmin oli 6 päivää. Lisäksi parannus tuli sairausajan palkkamääräykseen: jos työntekijälle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke, ei häneen voida kohdistaa sairausajan palkan takaisinperintää.

Uusi sopimus sisältää parannuksia myös luottamusmiehen asemaan, mm. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 1.2.2018.

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan, AVAINTA ry:n, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksista.